Airco service of spoelen R134A en 1234YF systeem

Waarom heeft een airco onderhoud nodig?

In tegenstelling tot wat veel autofabrikanten zeggen, heeft een airconditioning wel degelijk onderhoud nodig. Jaarlijks verliest het airco systeem tot circa 10 % van het koudemiddel op natuurlijke wijze, door diffusie van slangen en verbindingselementen.

Daardoor wordt het koelvermogen al na drie jaar merkbaar minder. Bovendien dient het koudemiddel dat door de airconditioning circuleert, als transportmedium voor de eveneens in het systeem aanwezige olie. Deze olie heeft de airconditioningcompressor nodig voor de smering. Wanneer het systeem te weinig koudemiddel bevat, bestaat het gevaar dat de compressor onvoldoende wordt gesmeerd. Dit kan ertoe leiden dat de compressor geheel uitvalt. Dit kan worden voorkomen door de airconditioninginstallatie jaarlijks te laten controleren.

Filter(droger) vervangen

Het koudemiddel neemt via de slangen ook vocht op van buiten. Een deel van dit vocht kan worden vastgehouden door de filterdroger van de airconditioning. De verzadigingsgraad is echter na een bedrijfsduur van ongeveer 2 jaar bereikt. Wanneer de droger niet regelmatig wordt vernieuwd, kan het hoge vochtgehalte in het systeem corrosie veroorzaken. Dit resulteert in overmatige slijtage en mechanische beschadiging van de systeemonderdelen. Ook bestaat het gevaar dat het expansieventiel bevriest. Dit kan leiden tot ernstige bedrijfsstoringen of zelfs tot het uitvallen van de airconditioninginstallatie.

Airco systeem spoelen, wanneer nodig?

Wanneer een compressor van een airco-installatie defect gaat, dan kunnen er, afhankelijk van het soort defecten, heel wat metaaldeeltjes gaan circuleren in het aircosysteem. Hierdoor wordt het hele systeem vervuild en kan er niet zomaar een andere compressor geplaatst worden, want dan zal deze onmiddellijk opnieuw schade oplopen door de rondzwevende metaaldeeltjes. Dit soort verontreinigingen zal tijdens een normale servicebeurt niet verwijderd worden en kunnen een grote invloed hebben op de werking van het aircosysteem. Vervuilde olie en slijtdelen kunnen ook aan de compressordelen kleven waardoor op langere termijn compressorschade kan ontstaan. Vandaar dat men het aircosysteem eerst grondig moet spoelen of ‘flushen’.

Welke koudemiddel R134A of 1234yf?

Door de toenemende druk om het broeikaseffect aan te pakken, heeft de Europese Unie het gebruik van R134a als koudemiddel voor airconditioning van nieuwe auto’s vanaf het modeljaar 2011 verboden in de EU-landen. 1234yf is een alternatief koudemiddel dat nu wordt toegepast in vele nieuwe auto’s als vervanger van R134a.

Wegens de brandbaarheid van 1234yf mag dit koudemiddel niet gebruikt worden in een elektrische aircocompressor, zoals deze bijvoorbeeld in hybrides zijn gemonteerd. Bij deze voertuigen zal meestal voor een CO2-vulling gekozen worden.

Naar aanvraag