Wijzigingen SCM eisen alarmsysteem

In begin 2015 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd aangaande de specifieke eigenschappen van voertuigbeveiligingssystemen. Benamingen zoals klasse 1 tot met 5 zijn komen te vervallen. Hieronder treft u een uiteenzetting van de wijzigingen.

Alarmsystemen

Er dient te allen tijde minimaal 1 blokkering te worden aangesloten, bovendien mag het systeem niet meer luisteren naar de DATA BUS van het voertuig. De benamingen klasse 2 en 3 zijn veranderd in Alarmsysteem met eigen autorisatie voorheen klasse 2 en Alarmsysteem met hellingshoekdetectie met eigen autorisatie voorheen klasse 3.

Startonderbrekers

Er dient te allen tijde minimaal 1 blokkering te worden aangesloten en zoals ook bij een alarmsysteem, mag het startblokkeringssysteem niet meer luisteren naar de DATA BUS van het voertuig. De benaming klasse 1 is veranderd in Startonderbreker met eigen autorisatie, dit was voorheen klasse 1.

Voertuigvolgsystemen

Volgsystemen dienen te allen tijde voorzien te zijn van jamming detectie welke een blokkering aan stuurt. Als basis voor de montage van een volgsysteem geldt minimaal een goedgekeurde startonderbreker.

De benaming klasse 4 en 5 zijn veranderd in Voertuigvolgsysteem PLUS jamming detectie.

Voor meer informatie over Kiwa SCM kiwascm.nl.